Medische vragen

Helpt progresteron om een miskraam te voorkomen?

In Nederland is het niet gebruikelijk om bij een herhaalde miskraam progesteron voor te schrijven. In het buitenland wordt dit wel gedaan. Het Nederlandse standpunt om geen progesteron voor te schrijven bij een herhaalde miskraam is gebaseerd op het feit dat bekende studies naar het geven van progesteron lang geleden zijn verricht met kleine groepen deelnemers.

Omdat er in het buitenland wel progesteron wordt gegeven en omdat de kleine studies van langer geleden een positief effect op een doorgaande zwangerschap bij het gebruik van progesteron lieten zien, is er in Nederland een grote studie opgezet, de PROMISE studie. Vanaf 2010 tot november 2013 konden mensen hieraan deelnemen. Zij kwamen in aanmerking voor de studie als zij 3 of meer miskramen hebben gehad en kregen dan na de eisprong progesteron of een placebo.

Zesentwintig november 2015 zijn de resultaten van de PROMISE-trial verschenen in The New England Journal of Medicine. In de PROMISE-trial werd de invloed bestudeerd van progesterontoediening ter reductie van de miskraamkans bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen.

Progesteron is essentieel voor het in stand houden van een zwangerschap. Het was echter onduidelijk of toediening van progesteron bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene vergroot.

In dit onderzoek werd het effect van progesterontoediening vergeleken met dat van placebo. Vanaf een positieve zwangerschapstest tot 12 weken zwangerschapsduur gebruikten vrouwen tweemaal daags vaginaal 400 mg progesteron óf placebocapsules. De primaire uitkomstmaat was een levendgeborene na 24 weken zwangerschapsduur.

In totaal werden 1568 vrouwen gerekruteerd, van wie 836 vrouwen zwanger raakten en konden worden gerandomiseerd (404 kregen progesteron, 432 placebo). Het aantal levendgeborenen en miskramen in de progesterongroep bleek niet te verschillen van het aantal levendgeborenen en miskramen in de placebogroep (65,8% vs. 63,3% levendgeborenen respectievelijk).

Uit de PROMISE-trial blijkt dat de toediening van progesteron in het eerste trimester van de zwangerschap bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen de kans op een levendgeborene niet vergroot.

Lees het Engelstaldige NEJM artikel

Lees nog twee artikelen:

U kunt op diverse manieren contact met ons opnemen. U kunt ons bellen, whatsappen en emailen. Ook kunt u naar bijeenkomsten komen of in het forum contact hebben met lotgenoten. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier, uw email wordt dan direct verstuurd.

Bijeenkomsten

Stel je vragen

Contact met lotgenoten