Lid worden

Hieronder staan de voorwaarden om lid te worden van onze vereniging.

Lidmaatschap is voorbehouden aan:

  • Ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden.

Lidmaatschap houd in dat:

  • U de grondslag en doel van de vereniging onderschrijft.
  • U via de nieuwsbrief op de hoogte wordt gehouden van, en uitgenodigd wordt voor activiteiten van “In de knop gebroken”.
  • U de ledenvergadering mag bijwonen, die één keer per jaar wordt gehouden.

Lidmaatschap verplicht niet tot:

  • Het bijwonen van bijeenkomst van “In de knop gebroken”.
  • Het deelnemen aan alle activiteiten.


Contributie:

  • De contributie bedraagt € 17,50 per lid/echtpaar per kalenderjaar. Dit te voldoen na ontvangst van een betalingsverzoek.