Giften

De vereniging is afhankelijk van contributies en giften.

De vereniging is afhankelijk van contributies en giften. uw financiële steun is daarom van harte welkom. Als u niet tot de doelgroep behoort, maar de vereniging wel een warm hart toedraagt en wilt steunen, kunt u eenmalig een gift storten. De vereniging heeft een ANBI-status, waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting. 

Rekeningnummer:
NL09 RABO 0102 5748 71
t.n.v In de knop gebroken, te Alblasserdam

Donateur worden

Het doel van onze vereniging

 • Het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
 • Het verlenen van steun aan ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
 • Het geven van voorlichting inzake het verlies van kind(eren) tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet-leden;
 • Het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) tijdens de zwangerschap.

Met een bedrag van minimaal € 5,00 per jaar kunt u ons steunen. U ontvangt dan éénmaal per jaar onze nieuwsbrief.

Vult u onderstaand aanmeldingsformulier in en wordt donateur van ‘In de knop gebroken’. Onze vereniging heeft een ANBI status waardoor uw gift aftrekbaar is van de belasting.

ANBI

Bestuur

 • Dhr. S. Neels,1e voorzitter
 • Dhr. P.M.Nelisse, 2e voorzitter
 • Mw. D. van het Loo, Secretaresse ([email protected])
 • Dhr W.J. Griffioen, penningmeester ([email protected]
 • Mw. A. den Otter, notulist / websiteredacteur
 • Mw. M. v.d. Zalm, algemeen adjunct/contactpersoon
 • Mw. D.Kreft, algemeen bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun verrichte werkzaamheden.

Doelstelling van In de knop gebroken

Artikel 3 van statuten:

 • Het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden.
 • Het steun verlenen aan ouders waarvan tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet- leden;
 • Het geven van voorlichting inzake het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet-leden;
 • Het bevorderen van een bijbels verantwoorde visie op het fenomeen rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) die tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte.

 

 

Hoe wordt dit bereikt?

 1. Het houden van bijeenkomsten;
 2. Het geven van principiële voorlichting aan de leden of anderszins betrokkenen;
 3. Zo nodig voor alle leden of voor een deel daarvan, naar buiten te treden;
 4. Het verzamelen, documenteren en verstrekken van informatie op het gebied van kinderen die vlak voor of kort na de geboorte zijn overleden;
 5. Het oprichten en in stand houden van (regionale) afdelingen zover dit gezien het ledental aan het doel van de vereniging dienstbaar is.
 6. Het uitgeven of doen uitgeven of doen uitgeven van een orgaan en/of andere geschriften;
 7. Het zo nodig hulpverlenen vanuit eigen gelederen en/o middels het doorverwijzen naar deskundigen;
 8. Alle andere wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

Het jaarverslag 2015 en het financieel jaarverslag 2015 zijn op de ledenvergadering van 27 mei 2016 goedgekeurd. Dit kan u bij het secretariaat opvragen. Het fiscale nummer is 8204.09.443

Bijeenkomsten

Stel je vragen

Contact met lotgenoten

24 mei 2019

Gereformeerde Gemeente Dordrecht

Julianakerk

Spreker : Ds J. Joppe