Reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden

 

Onderzoek naar medeleven en pastorale zorg bij een verlies

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.
Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

Ook aan u en jou die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L en kost hooguit 10 minuten.
Mocht u nog meer mensen weten met een verlies, wilt u dan dit bericht doorsturen?

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: [email protected]

De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ zal op een toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd worden met een reactie hierop.
Deze toerustingsavond wordt op twee locaties gehouden. Op D.V. vrijdag 17 juni in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Vellerselaan 1 te Barneveld en op vrijdag 24 juni 2022 in de aula van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

Bijeenkomsten

  De eerst volgende bijeenkomst wordt Deo volente gehouden op  19 november 2021  in de CGK Barendrecht. 

Spreker : ds. M.A. Kempeneers

 Adres : Voordijk 252 Barendrecht

Onderwerp : volgt

Inloop : 19.00

Aanvang : 19.30 uur

 

 Allen hartelijk welkom. Er is in de pauze en na afloop ruime gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

* mochten de omstandigheden i.v.m. Covid 19 zo zijn dat de bijeenkomst niet door kan gaan communiceren wij dit via de website

 

 

 

Het rouwt nog

Het rouwt nog

-van binnen –

door de tijd
gestolde tranen
worden keer op keer
weer vloeibaar
soms door
een woord een beeld
een dag een uur
of – vaker nog-
iets onverklaarbaars

het rouwt nog…

Margriet van der Meulen

Contact met lotgenoten

Stel je vragen

Wie zijn wij?

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt. Het is onmogelijk om te begrijpen hoe het is om een kind te verliezen. Totdat dit uzelf overkomt. Je kunt je door het verlies enorm eenzaam en onbegrepen voelen. Praten met lotgenoten kan helpen bij het verwerken van het verdriet.

Ontstaan vereniging

In februari 2008 besteedt het Reformatorisch Dagblad op een paginagroot artikel aandacht aan het verdrietige verhaal van een familie die na bijna 22 weken zwangerschap een meisjestweeling verloor door een te vroeg begonnen bevalling.

Onderaan het aangrijpende artikel wordt een oproep gedaan voor lotgenotencontact, in de zomer van 2008 hebben wij een eerste ontmoeting gehad met ongeveer 35 echtparen. Naar aanleiding van deze eerste avond is er in samenwerking met de Vluchtheuvel een bestuur gevormd. Een jaar later is de verenging “In de knop gebroken” een feit.

Klik hier om het volledige artikel te lezen

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is onder andere:

  • het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
  • het steun verlenen aan ouders waarvan tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
  • het geven van voorlichting inzake het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet-leden;
  • het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) tijdens de zwangerschap.