Reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden

 

 

 

Bijeenkomsten

 

 

** Onderstaande bijeenkomst gaat vanwege de huidige omstandigheden helaas niet door. Wij hopen deze op een later tijdstip Deo volente 2021 te organiseren. Wij wensen u in deze bijzondere tijd  Gods hulp en nabijheid van harte toe. **  

 

De eerst volgende bijeenkomst wordt Deo volente gehouden op  20 november in de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht of Veenendaal. Definitieve locatie volgt z.s.m. Houdt u hiervoor de website in de gaten.

Spreker : ds. M.A. Kempeneers

Onderwerp : volgt

Inloop : 19.00

Aanvang : 19.30 uur

Allen hartelijk welkom. Er is in de pauze en na afloop ruime gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Contact met lotgenoten

Wie zijn wij?

U bezoekt deze website omdat mogelijk een kind van u kort geleden of al langere tijd geleden is overleden of omdat u dit verlies van nabij in de familie- of vriendenkring hebt meegemaakt. Het is onmogelijk om te begrijpen hoe het is om een kind te verliezen. Totdat dit uzelf overkomt. Je kunt je door het verlies enorm eenzaam en onbegrepen voelen. Praten met lotgenoten kan helpen bij het verwerken van het verdriet.

Ontstaan vereniging

In februari 2008 besteedt het Reformatorisch Dagblad op een paginagroot artikel aandacht aan het verdrietige verhaal van een familie die na bijna 22 weken zwangerschap een meisjestweeling verloor door een te vroeg begonnen bevalling.

Onderaan het aangrijpende artikel wordt een oproep gedaan voor lotgenotencontact, in de zomer van 2008 hebben wij een eerste ontmoeting gehad met ongeveer 35 echtparen. Naar aanleiding van deze eerste avond is er in samenwerking met de Vluchtheuvel een bestuur gevormd. Een jaar later is de verenging “In de knop gebroken” een feit.

Klik hier om het volledige artikel te lezen

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is onder andere:

  • het bevorderen van contacten tussen ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
  • het steun verlenen aan ouders waarvan tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden;
  • het geven van voorlichting inzake het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte aan leden en niet-leden;
  • het bevorderen van een Bijbels verantwoorde visie op rouwverwerking bij overlijden van kind(eren) tijdens de zwangerschap.

Herinnering

Begrafenis

Koud is mijn hart
Zo koud als mijn kind
Dat voor het laatst
In mijn armen rust

Haar handjes, haar voetjes,
Haar prachtige lijfje
Door ons deze dagen
Gekoesterd, gekust.

En nu sta ik hier
Bij dit donkere graf
Bij de aarde
Die haar straks zal bedekken

Wat rest mij nu nog
Dan te schreeuwen tot U
Of U mijn blik
Naar omhoog wilt trekken

Want mijn hart is te klein
Voor de verscheurende pijn
Om mijn kind, mijn liefste, mijn leven

Laat mij zien hoe zij nu
Leeft voor eeuwig bij U
Door Uw tedere armen omgeven.

Richt mijn hoofd naar omhoog
Elke keer als mijn oog
Weer gaat naar die donkere kuil
En draag mij, o God,
Elke dag die nog komt

Als ik huil
Als ik huil
Als ik huil…..