Bijeenkomst D.V. 17 november 2017

Bijeenkomst D.V. 17 november in de zaal van de Gereformeerde Gemeente van Barneveld Zuid. 

Mw. G.M. Nieuwenhuyzen- de Boer, hoopt een lezing te geven. Voor verdere info klik hier. 

Op D.V. 17 november 2017 is er weer een avond van de vereniging ‘In de knop gebroken’. Het thema van de avond is ‘Medische dilemma's na het verlies van je kind’ en wordt ingeleid door mevrouw G.M. Nieuwenhuyzen-de Boer, gynaecoloog. We ontmoeten elkaar in een zaal van de Gereformeerde Gemeente te Barneveld-Zuid (Adullamkerk), Ds. E. Fransenlaan 6. Deze avond zal het o.a. gaan over verlies na het doormaken van een miskraam en mogelijke oorzaken daarvan. Ook het beleid na een miskraam komt aan de orde. Kun je je kindje bijvoorbeeld mee naar huis nemen als de zwangerschap in een vroeg stadium geen doorgang vindt?

We denken met elkaar na over het omgaan van (DNA)onderzoek en de mogelijkheden van onderzoek tijdens de zwangerschap. Wat zegt Gods Woord hierover? Wat mag in het licht van Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijkheid?

Rouw dragen is zo allesomvattend. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Man en vrouw kunnen daardoor, juist na verlies, op het gebied van seksualiteit verschillende behoeften en verlangens hebben. Wat voor richting geeft de Bijbel hierin en welke uitgangspunten zijn belangrijk om met wederzijds respect hiermee om te gaan?

Tenslotte komen ervaringen in de benadering van medische hulpverleners aan bod.

We hopen zo met elkaar na te denken over moeilijke thema’s, verdriet en rouw, hoop en liefde rondom het geopende Woord.

Alle lotgenoten en belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Voor meer informatie zie www.indeknopgebroken.nl of 06-49 49 94 99.

Meer informatie

Voor eventuele vragen en/of informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Ga hiervoor naar onze contactpagina.

Zoeken in website

Wie is online

We hebben 13 gasten en geen leden online

Gemis

"Geen kind is zó aanwezig als het kind dat je mist"

Gedicht

Verlies

Terwijl de vogels zingen

Gebeuren er zeer droeve dingen

Terwijl de bloemen bloeien

Zal dit kindje niet meer groeien

Zij zal het zonlicht nimmer zien

Zij kan de ouders geen vreugde biên

Gestorven voor zij werd geboren

Mag zij de Heere toebehoren?

Dan wordt zij door een licht omstraald

Waarbij het felste zonlicht faalt

Des Heeren wegen zijn verborgen

Tot eenmaal op de jongste morgen

De graven zullen opengaan

En ook dit kindje op zal staan

Mocht Hij jullie willen geven

De kracht en troost in ’t verdere leven

Te mogen schuilen in Zijn rust

Van Hem te krijgen moed en lust

 

                                                  N.N.

Disclaimer | Privacy

Copyright © 2011 - 2017 | In de Knop Gebroken | Alle rechten voorbehouden
Disclaimer | Privacy